Článek Penny hezky česky

Názor našeho kolegy Viktora Kusteina na nový slogan Penny Marketu „Nakupujte hezky česky.“ Tento článek vyšel v Marketing & Media (vydání č. 7 / 2012).

Autor:

Diskontní řetězec Penny Market přišel tento týden s novou celorepublikovou firemní strategií, která si dává za cíl podporovat prodej českých výrobků. Celá kampaň bude podpořena novým vizuálním stylem prodejen a letáků, změnou loga a hlavně sloganem „Nakupujte hezky česky.“ Ten má vyjádřit snahu řetězce o podporu českých výrobců potravin a trend chytrého českého nakupování.

Logo se při rebrandingu změnilo jen nepatrně. Barvy zůstaly stejné, změnil se poměr stran z 2:3 na čtverec. Logo umístěné na webu společnosti dostalo nový barevný přechod.

Problémem při prosazování nové firemní strategie může být ale samotný brand Penny Market. Spojení anglického názvu řetězce se sloganem „Nakupujte hezky česky“ je kontroverzní a mohlo by při prosazování kampaně společnosti uškodit. Firmy by měly při brandování svých výrobků zohlednit i národní specifika území, na kterém hodlají svůj produkt nabízet. Výslovnost v daném jazyce a srozumitelnost výrazně ovlivňují zapamatovatelnost brandu jako jednu z jeho zásadních funkcí. Společnost REWE, pod kterou diskontní řetězec Penny Market spadá, si mohla v roce 2008 vzít v tomto ohledu příklad z konkurenční společnosti Tengelmann, jehož diskonty Plus na českém území skoupila. Tengelmann pro své diskonty v německy mluvících zemích používá označení Zielpunkt, v ostatních zemích Evropy potom označení Plus. To je z hlediska brandingu například pro české území mnohem vhodnější název než třeba právě Penny Market.

Celkově je však myšlenka podpory domácích řezníků, pekařů a farmářů ušlechtilá a při vhodném způsobu propagace určitě řetězci pomůže přilákat nové zákazníky. Důležitá však bude také konfrontace vize s realitou. Na nově vytvořeném webu, který propaguje motto „Nakupujte hezky česky“ Penny Market uvádí, že více jak polovina výrobků v jeho prodejnách bude „české kvality.“ Toto neurčité a nešťastně formulované slovní spojení může vyvolat pocit, že řetězec v některých případech sice bude nabízet „českou kvalitu“, ale vyrobenou například v Polsku. Bylo by tedy vhodné, kdyby se Penny Market pokusil o jasnou definici slovního spojení „česká kvalita“ a tím jasněji vymezil záměry nové firemní strategie ve vztahu ke svým zákazníkům.

EDIT 15.2.2012:

Co jsme čekali se také stalo. Penny Market v Jihlavě vydává některé zahraniční výrobky za české. Více v článku ZDE.

Zdroje:

  • http://www.nakupujtehezkycesky.cz/