Článek Soutěž Moderní firma 2010

Od úterý 5.10. můžete na stránkách Moravského hospodářství rozhodnout, která ze zúčastněných společností získá titul Moderní firma 2010.

Autor:

Soutěž Moderní firma 2010 pořádá naše společnost ve spolupráci s business měsíčníkem Moravské hospodářství.

Podmínky soutěže jsou nastaveny tak, že přihlášené firmy musely prokázat především kvalitu a zpracování vize, podobu, originalitu a jednotu CID a také originalitu, přehlednost a dohledatelnost webové prezentace. První kolo hodnocení měli na starosti nezávisle na sobě 3 naši konzultanti, výsledky jejich odborného hodnocení však byly takřka totožné. Byli jsme překvapeni, jaké rozdíly mohou mezi firmami být, a jak především kvalita vize a CID ovlivní způsob, jakým se na tu kterou společnost díváte.

Do druhého kola postupují 3 finalisté, kterým můžete dát svůj hlas ZDE

Podrobné hodnocení finalitů nelznete ZDE

 

Kompletní podmínky soutěže naleznete pod tímto ODKAZEM