„Nebojujte s konkurenty, učiňte je bezpředmětnými.”

W. Chan Kim a Renee Mauborgne, profesoři, univerzita INSEAD