Školení pro veřejnost

Pořádáme workshopy, akademie a přednášky, které stavíme na aktuálních vědeckých výzkumech. Věnujeme se tématům jako je motivace, sebedisciplína, spokojenost, smysl v práci a efektivita, leadership a mnoho dalších navazujících témat.

Akademie

5x2,5 hod. (jednou týdně)

Akademie jsou pětitýdenní program intenzivního tréninku na témata osobního nebo firemního rozvoje.

Workshopy

5-6 hodin

Workshop je praktickým tréninkem jednotlivých metod osobního nebo firemního rozvoje.

Přednášky

2 hodiny

Téma Datum Město
NAUČTE SE ŘÍKAT NE: Jak být asertivnější v každodenním životě 19.04.2021 Webinář Více informací
OSOBNÍ RESTART: Změna jako výzva a nová příležitost 20.04.2021 Webinář Více informací
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE: Umění domluvit se 22.04.2021 Webinář Více informací
NASTAVENÍ MYSLI: Jak změnit svoje myšlení? 25.04.2021 Webinář Více informací
EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Jak proměnit informace v dlouhodobé vědomosti 27.04.2021 Webinář Více informací
KRITIKA: Jak přijímat zpětnou vazbu? 28.04.2021 Webinář Více informací
VYJEDNÁVÁNÍ: Jak si vyjednat trochu lepší život? 29.04.2021 Webinář Více informací
Jak budovat spokojený partnerský vztah? 04.05.2021 Webinář Více informací
VOLNÝ ČAS 2.0: Jak ho získat více díky digitálnímu minimalismu 05.05.2021 Webinář Více informací
INSPIRATIVNÍ PREZENTOVÁNÍ: Jak předat myšlenku a nadchnout pro ni publikum 12.05.2021 Webinář Více informací
Další termíny
LEADERSHIP: Jak zůstat autentickým leaderem? 13.05.2021 Webinář Více informací
IMPOSTER SYNDROME: Jak nepochybovat o svých kvalitách a úspěších 19.05.2021 Webinář Více informací
EMOCE: Jak s nimi zacházet? 20.05.2021 Webinář Více informací
Kritické myšlení a vlastní objektivita 30.05.2021 Webinář Více informací
LEPŠÍ RODINA: Jak obstát jako rodič? 10.06.2021 Webinář Více informací
Myšlenkové mapy a kouzlo vizuálního plánování 20.06.2021 Webinář Více informací

konference Pořádáme i řadu velkých konferencí

Pořádáme konference, které jsou založeny na evidence-based přístupu a dlouholetých zkušeností řečníků. Naším posláním je, aby si účastníci z konferencí odnesli nástroje, které jim pomohou ke zvýšení kvality osobního i pracovního života.

Více o konferencích