GrowJOB tým

Pracovat na něčem smysluplném je společná potřeba nás všech v GrowJOBu. Chceme se podílet na zlepšování Česka, organizací, společnosti a jednotlivců. Mnoho z nás začalo v jiném odvětví, než ve kterém se dnes nachází. GrowJOB je však přitáhl a drží. Jsme za to vděční, protože náš tým je naše nejsilnější stránka.

Tým Naši lektoři a konzultanti

Petr Ludwig - Zakladatel GrowJOB Institute
Petr Ludwig
Zakladatel GrowJOB Institute
Konec prokrastinace, spokojenost, motivace, růstové myšlení a leadership
Denisa Dědičová -
Denisa Dědičová
Hodnotový učitel, efektivní učení, Inspirativní prezentování, Osobní hrdost a Konec prokrastinace
Viktor Kustein -
Viktor Kustein
Leadership, HR, trendy a technologie v HR, Firemní kultura
Barbora Vacková -
Barbora Vacková
Home office a sebedisciplína, konec prokrastinace a hodnotový leadership.
Adela Schicker -
Adela Schicker
Hodnotový Leadership, Cross-cultural communication a Inspirativní prezentování

Ostatní Lidé ve firmě