Všechny články

Článek Jak poznat kvalitní web

Existují objektivní kritéria, která by nám řekla, jaké jsou vlastnosti skutečně kvalitní internetové stránky?

Autor:

Často je nám při naší konzultantské práci (i vzhledem k tomu, že se zčásti jako firma pohybujeme na poli internetového businessu) kladena otázka, jak by měly  vypadat kvalitní internetové stránky. Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, jelikož potřeby klienta se případ od případu liší. Přesto však lze najít objektivní kritéria, která platí vždy a za každých okolností. Všechny internetové stránky, které bychom označili za kvalitní, by měly splňovat následující:

1. Umět zaujmout

V první řadě stránka musí umět návštěvníka zaujmout, pokud se tak nestane, návštěvník brzy ze stránek odchází, aniž by si přečetl na stránkách nějaký text. Základem kvalitních stránek tedy musí být poutavý grafický motiv, často doplněný úderným mottem či krátkým textem, který popisuje to, čím se stránky zabývají. Pokud nás stránky na základě prvního dojmu zaujmou, je zde veliká šance, že na nich zůstaneme déle. Důležité také je, aby první dojem u návštěvníka vyvolal pozitivní emoce. Proto je dobré zřetelně komunikovat vizi či poslání majitele stránek.

2. Mít přehledný design

Základem úspěšně fungujícího webu je správně navržený design. Pod tímto pojmem se skrývá nejen grafika, ale i funkční struktura stránek. Stránky musí být na první pohled přehledné a nesmí v návštěvníkovi vzbuzovat frustraci svou přílišnou složitostí. Pokud se stane, že lidé stojí před složitým rozhodováním na který odkaz kliknout, často raději ze stránek odjedou. Říká se, že v jednoduchosti je síla a u webové stránky to platí dvojnásob. Vezměme si například nejúspěšnější internetový vyhledávač a jednu z nejúspěšnějších společností na světě, společnost Google. Její internetové stránky jsou jednoduchost sama a právě ona je jedním z aspektů, který tomuto vyhledávači přinesl úspěch.

3. Budit profesionální dojem a budovat silnou identitu

Mnoho lidí se v dnešní době rozhoduje na základě dojmu, který na nich internetové stránky zanechají. Dojem, neboli identita, je často to jediné, co si návštěvník ze stránek odnáší. Internetová stránka je nástroj, který pomáhá budovat silnou identitu jejímu majiteli. Stránky tedy musí působit profesionálně a seriozně. Důležité je, že s tímto dojmem si pak návštěvník spojuje i majitele stránek. Jedna jediná nedokonalost může celý pozitivní dojem zkazit. Příkladem tohoto efektu může být umístění nekvalitního či neprofesionálního loga na graficky kvalitně zpracované stránky, či naplnění webu nekvalitními texty. Pozitivní dojem se výše uvedenými nedokonalostmi mění v negativní a ten pak může majiteli stránek uškodit více, než si často připouští.

4. Obsahovat kvalitní strukturu informací v obsahu

Kvalitní obsah je jádrem stránek, v našem případě si obsah tvoří buď sám majitel webu pomocí redakčního systému, který se všemi našimi internetovými stránkami dodáváme, nebo tuto činnost svěří profesionálním tvůrcům obsahu, takzvaným copywriterům. Výhodou je, pokud je obsah internetové stránky živý, například pokud se občas objeví novinka či nový článek.

5. Neustále zvyšovat návštěvnost

Pokud stránky splňují první čtyři body, je správný čas začít zvyšovat návštěvnost. Obecným cílem webové stránky je nejen informovat stávající zákazníky, ale převážně získávat návštěvníky a zákazníky nové.

Prvním pilířem dlouhodobého zvyšovaní návštěvnosti je SEO optimalizace, tedy optimalizace stránek pro internetové vyhledávače. Pokud jsou stránky dobře optimalizované na klíčová slova, zvyšuje se tak jejich pořadí ve výsledcích vyhledávání (například Google či Seznam) a tento fakt potažmo zvyšuje návštěvnost stránek. Druhým pilířem je pak přímá propagace stránek pomocí internetové marketingu (PPC kampaně, bannery, …) a jiných nástrojů on-line propagace.

V poslední době se doporučuje stránky napojit na sociální sítě (například Facebook). Toto napojení často přináší další zvýšení návštěvnosti a buduje užší vztah s klienty majitele stránek.