Všechny články

Článek KULTURNÍ MAPA: PRŮVODCE MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACÍ

Žijeme v době, kdy v týmech nejsou jen lidé z jednoho města či země, ale lidé mnoha kultur, zázemí a vyznání. Naučit se respektovat tyto rozdíly, a co víc, brát je jako výhodu, by mělo být schopností každého z nás. Někdy to však není tak jednoduché a právě proto Vám chceme představit Kulturní mapu.

Autor:
Kulturní mapa je nástroj založený na dlouholeté zkušenosti Erin Meyer ve spolupráci se stovkami firem a tisíci zaměstnanců. Tento nástroj mapuje atributy, které jsou specifické pro danou zemi. Pokud spolupracujete s vícero národnostmi, cestujete, anebo vás čeká jednání s někým, o jehož kultuře toho moc nevíte, tento nástroj je vaší záchranou.
 

Díky kulturní mapě se dozvíte, jak lidé z dané země:
- Komunikují
- Rozhodují se
- Plánují
- Přesvědčují
 

Kulturní mapa jako taková může vypadat třeba tak, jak vidíte na obrázku výše. Každá strana ukazuje dva extrémy, které definují smýšlení či chování. Na obrázku vidíte kulturní mapu České republiky a Spojených států. Obě národnosti plánují v lineárním čase, ale například se liší v komunikaci. Češi komunikují někde mezi vysokým a nízkým kontextem - tedy tak akorát na půl. Zato ale Američané mají tendenci komunikovat na základě nízkého kontextu a používat často tak zvaný “small talk” a mají větší tendenci věci zaobalovat a někdy až přikrášlovat.  Díky těmto znalostem kulturních rozdílů se můžete zamyslet jaké jsou hrozby, jak se jim vyhnout a na čem pracovat. Doporučujeme si důkladně prohlédnout relevantní grafy a zamyslet se  například nad krizovými situacemi, které by mohly nastat. 

Mimo zvažování praktických dopadů kulturních rozdílů bychom vás chtěli tímto článkem inspirovat ke zvídavosti. Je důležité hledat, jako ve všem na světě, to PROČ. Proč děláme určitá rozhodnutí? Proč máme určitý komunikační styl? Anebo proč nás něco dokáže naštvat a vytočit? 

Pokud potřebujete nalézt odpovědi na tyto otázky i vy ve vašem týmu, neváhejte se obrátit na našeho kolegu Petra Olivera, který s vámi rád něco vymyslí přímo na míru. 

Autor: GrowJOB tým