Všechny články

Článek Dělejte, co milujete? Milujte, co děláte!

Dělejte, co milujete – tak zní dnes velmi častá a populární rada. Co když je změna zaměstnání příliš náročná? My raději říkáme – milujte to, co děláte. Tedy alespoň se o to v první řadě pokuste. Existují totiž způsoby, jak dosahovat většího uspokojení v práci současné.

Autor:

Jak?

Amy Wrzesniewski, profesorka na Yaleově univerzitě, uvádí ve své studii 1 tři obvyklé způsoby vnímání práce:

1. Job: do práce si chodím jen pro peníze, nebaví mě a pokud bych nemusel(a), nejraději bych nepracoval(a).

2. Kariéra (career): práce mě baví, ale toužím stoupat po kariérním žebříčku dále. Na tom, co konkrétně dělám mi až tak nesejde.

3. Poslání (calling): práce je pro mě smyslem sám o sobě, nechci dělat nic jiného a práci bych vykonával(a) i zadarmo.

Jiná studie 2 odhalila, že někteří zaměstnanci úklidové služby v nemocnici neviděli za svojí prací žádný smysl a brali ji jako nutné zlo (job), zatímco jiní věřili, že pokud by se nikdo nestaral o sterilitu nemocničního prostředí, pacienti by umírali na všemožné infekce (poslání). Právě lidé s posláním dosahují nejvyšší životní spokojenosti. Co můžete udělat vy, abyste vnímali vaši práci více jako poslání? Zamyslete se:

• Komu konkrétně moje práce pomáhá? Napište si 1-3 příklady, kdy jste cítili, že vaše práce má smysl.

• Jaké jsou moje silné stránky? Napište si, jak byste je mohli v současném zaměstnání více zapojovat.

• Jaký rozměr vaší práce vás nejvíce baví a naplňuje? Pobavte se s kolegy nebo nadřízeným (je-li to možné), jestli byste mohli upravit současnou práci tak, aby vás více naplňovala.

Když se vám práci podaří dlouhodobě přizpůsobovat, třeba nakonec zjistíte, že nic jiného už dělat nechcete. V každém případě je lepší se o to pokusit, než zůstat v zaběhlých kolejích a o změně pouze snít.

Je lepší zažehnout svíčku, než proklínat temnotu. Peter Benenson

Zdroje

  • 1 WRZESNIEWSKI, A., MCCAULEY, C., ROZIN, P., & SCHWARTZ, B. Jobs, careers, and callings: People's relations to their work. Journal of research in personality, 31(1), 1997, s. 21-33.
  • 2 WRZESNIEWSKI, A. a DUTTON, E. Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their. The Academy of Management Review, Vol. 26, No. 2, 2001, pp. 179-201.

Autor: GrowJOB Institute