Všechny články

Článek Metoda CARVER

Metoda určování důležitosti jednotlivých cílů vyvinutá americkou armádou během války ve Vietnamu.

Autor:

Nedávno se mi do rukou dostala kniha Richarda „Macka“ Machowicze s názvem Unleash the warrior within (Uvolni v sobě svého válečníka). Machowicz působil po mnoho let v elitní vojenské jednotce armády Spojených států NAVY SEALS, kde se účastnil ostrých taktických operací přímo v terénu. Po svém odchodu z armády se věnoval ochraně VIP osob a studiu mnoha druhů bojových umění. Posléze založil vlastní školu sebeobrany s názvem Bukido.

Při četbě jeho knihy jsem si uvědomil, kolik se toho vlastně od lidí, kteří žijí tak říkajíc „na hraně“, můžeme naučit. Obzvláště v dnešní době, kdy je oblast personal developmentu stále důležitější.

Jen málokdo ovšem čelí tak velkým nárokům a stresu jako právě profesionální vojáci. Jejich metody pro dosahování stanovených cílů podléhají, co se efektivity týče, velmi přísným kritériím a zároveň prochází intenzivní zkouškou funkčnosti během bojových misí. Rozhodl jsem se zde proto popsat, jak funguje jedna z takových metod s akronymem CARVER (criticality, accessibility, recognizability, vulnerability, effect on the overall mission, return on effort).

Tato metoda byla vyvinuta za války ve Vietnamu a byla používána mezi elitními členy jednotky SEALS. Metoda má za cíl pomoci identifikovat, co je pro danou misi opravdu důležité. Pro praktický život však může sloužit i k tomu, identifikovat věci, které jsou pro nás opravdu významné a kterým směrem orientovat své síly.

  • Criticality (důležitost) – Zde je třeba se ptát, jak moc je daný cíl pro náš život důležitý. Pokud ho dosáhnu, jak moc mi to pomůže?
  • Accessibility (přístupnost) – Do jaké míry je pro mne cíl dosažitelný?
  • Recognizability (rozpoznatelnost) – Jak moc je pro mne obtížné rozpoznat faktory, které musím vzít v potaz, abych daného cíle dosáhl?
  • Vulnerability (zranitelnost) – Jak velké úsilí musím vynaložit pro jeho dosažení?
  • Effect on the overall mission (celkový efekt na misi) – Jak moc mne posune dosažení tohoto cíle k naplnění mé celkové životní vize?
  • Return on effort (návratnost) – Jaká je pro mne návratnost úsilí, které jsem musel pro dosažení cíle vynaložit a kdy se tak stane?

Pokud si před stanovením nějakého cíle odpovíme na tyto otázky, zjistíme, zda je pro nás tento cíl opravdu tím správným směrem, kam se vydat. Celý tento systém slouží k tomu neztratit směr a kontinuálně naplňovat svoji vizi. Jedná se dle mého názoru o velmi svěží pohled na otázku goal settingu, který stojí za vyzkoušení. 

Zdroje

http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-36/appd.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/CARVER_matrix
Richard „Mack“ Machowicz: Unleash the warrior within, Cambridge, Da Capo Press, 2008

Autor: Michal Schmalz