Definice prokrastinace

Co je prokrastinace?

Prokrastinace, nebo-li tendence odkládat plnění činností a úkolů, zejména těch nepříjemných, na pozdější dobu. Často jsou u prokrastinace tyto činnosti nahrazovány nedůležitými, nebo dokonce žádnými činnostmi. Prokrastinace není zaměnitelná s leností ani odpočinkem. Při prokrastinování člověk energii ztrácí a získává pocit viny. Bez energie není pak člověk schopný s důležitými činnostmi začít a opět začíná prokrastinovat. Tím se dostává do začarovaného prokrastinačního kruhu.

Jiná definice prokrastinace může být spatřována v neschopnosti odolat aktuálním požitkům. Tyto aktuální požitky učí mozek být orientovaný na přítomnost. Takto nastavené chování brání člověku zaměřit se na dlouhodobé smysluplné cíle a budovat tak budoucí orientaci. Akce k důležitým budoucím cílů jsou v přítomnosti nahrazovány činnostmi přinášejícími krátkodobý požitek v přítomnosti.

Do současné češtiny přichází také slova jako prokrastinovat či prokrastinátor. Původ pojmu prokrastinace leží v latinském slovním spojení pro-crastinus = patřící zítřku. Odtud anglické slovo "procrastination", a jeho počeštěná verze "prokrastinace".

Ač je tento problém popisován v literatuře napříč historií, dostává se mu zasloužené vědecké pozornosti až v posledních letech. Prokrastinace bývá příčinou lidské neefektivity, frustrace a pocitu selhání. Prokrastinace brání v dosažení životních cílů a naplnění potenciálu člověka.

Při naší práci odhalujeme příčiny prokrastinace. Čerpáme u toho z nových vědeckých výzkumů a vlastní konzultační praxe. Hlavním naším cílem je vytvářet a šířit funkční metody boje s tímto fenoménem.

Prokrastinace - počty citací a publikací

(Zdroj: ThomsonReuters.com: ISI Web of Knowledge. http://www.isiknowledge.com)