Všechny články

Článek Leader pomáhá lidem hledat smysl

Činnosti dávající životu smysl, důvod proč ráno vstát z postele – i tak by se dal z japonštiny přeložit výraz „IKIGAI“. Z aktuálních výzkumů vyplývá, že lidé, kteří svůj ikigai nalezli, jsou dlouhodobě spokojenější, mají nižší riziko kardiovaskulárních chorob a úmrtnosti. [1, 2]

Autor:

Ikigai lze definovat jako průnik činností, které nás baví, jsme v nich dobří, pomáhají světu a uživí nás.

missing image /article-personal/delejte-co-milujete-milujte-co-delate/ikigai.png 

Zodpovědností leadera je pomáhat najít svým lidem ikigai v pracovních činnostech. 
 
Leader je člověk, který dokáže vytvářet pracovní prostředí, kde mají lidé dobré vztahy a možnost rozvíjet své silné stránky. Leader jednoduše umí tvořit úrodnou půdu, ve které lidé vzkvétají.
 
Co tedy leader může dělat, aby svým lidem k hledání jejich ikigai dopomohl?

  • Připomínat smysl práce a budovat společné hodnoty.
  • Zaměřovat se na společné úspěchy a vyzívat své lidi, ať je společně sdílejí.
  • Zaměřit se na silné stránky. Všímat si, co jeho lidé dělají dobře.

 

Zdroje