Firemní školení Evidence-Based Management
Jak svá rozhodnutí opřít o vědecké poznatky?

Evidence-Based Management = management založený na důkazech, metodologie práce s důkazy
Všechna témata

Je rozdíl mezi tím, co nám jako dobré rozhodnutí jen připadá a tím, co dobrým rozhodnutím skutečně je. Náš úsudek totiž zkresluje řada klamů a iluzí. Proto je důležité rozhodnutí zakládat na co nejlepších důkazech, které je možné v danou situaci získat, a dát jim takovou váhu, jakou si zaslouží. Kvalita rozhodnutí může znamenat rozdíl mezi úspěchem a selháním nebo mezi úspěšným vyřešením problému a jeho zhoršením. 

Na školení si vysvětlíme čtyři okruhy důkazů: názory expertů, firemní ukazatele, zájmové skupiny a vědecké poznatky, a jakou váhu jim dát v rozhodování. Vzhledem k tomu, že vědecká literatura bývá tím nejvíce podceňovaným, ale přitom zásadním zdrojem důkazů, tak se zaměříme právě na ni. 

Po absolvování školení porozumíte základním principům vědecké metody, budete umět navrhnout vlastní jednoduchý experiment, dokážete si vyhledat relevantní vědecké články a dostat z nich rychle, co potřebujete pro své rozhodnutí. To vám pomůže vyhnout se nefunkčním praktikám a investovat své cenné zdroje tam, kde to bude mít skutečně smysl.

Na školení se dozvíte

  • Jak upřesnit otázku, pro kterou budete hledat podklady?
  • Jak rychle vyhledat odborné články a vyhodnotit jejich kvalitu?
  • Jak z vědeckých článků snadno vytáhnout to důležité. Co číst pozorně a co přeskočit?
  • Na jakých principech stojí vědecká metoda a jak odlišit kvalitní výzkum od pseudovědy?
  • Jak připravit a vyhodnotit vlastní experiment?

Lektoři