Firemní školení Evidence-Based Management
Jak ověřit a podložit svá rozhodnutí vědeckými důkazy?

Evidence-Based Management = rozhodování na základě nejlepších dostupných důkazů
Všechna témata

Je velká propast mezi tím, co věda ví o fungování a řízení organizací a tím, co se v praxi používá. Rozhodnutí jsou totiž často založená jen na zkušenostech a názorech nejvýše postavených lidí (tzv. Eminence-based management). Ty jsou cenné a mají v rozhodování své místo, ale je potřeba si přiznat, že jsou náchylné na řadu zkreslení a chyb v úsudku, což může vést ke špatným rozhodnutím. Vědecké poznatky mohou rozhodování managerů významně vylepšit, předejít omylům a ušetřit hodně peněz. Výzkumy jsou totiž jedním z vůbec nejspolehlivějších zdrojů informací, ale přitom nejméně využívaným.

Důvodem, proč se vědecké poznatky tak málo používají v praxi je, že manažeři neví, jak se k nim dostat anebo to vnímají jako časově příliš náročné. Cílem tohoto školení je naučit lidi dovednosti, které jim zpřístupní tento cenný zdroj informací. Nebudou tak odkázáni jen na svou zkušenost, ale budou jí moct doplnit i o pečlivě měřené a zhodnocené výsledky výzkumů, které jim mohou dodat jistotu, že jednají správně; ukázat, že se mýlí a zvolit lepší postup; anebo svůj postup upravit tak, aby se zvýšily jejich šance na úspěch. Účastníci dostanou manuál, který shrnuje to nejdůležitější ze školení.

Na školení se dozvíte

  • Jak funguje vědecká metoda a proč je to nejlepší nástroj poznání toho, jak svět funguje?
  • Jak formulovat otázku, na kterou budeme hledat odpověď ve vědeckých výzkumech?
  • Kde vědecké výzkumy hledat, jaká klíčová slova pro to použít a jak se dostat k celému textu?
  • Jak se orientovat v textu výzkumu? Na co se zaměřit a s čím naopak neztrácet čas?
  • Podle čeho vyhodnotit kvalitu a důvěryhodnost vědeckého článku a jakou váhu mu dát?
  • Jak má vypadat pořádný vědecký experiment a jak dělat vlastní pokusy?

Lektoři