Firemní školení Kritické myšlení
Jak neklamat sami sebe a vidět svět takový jaký je?

Jak vyhodnotit kvalitu informací a rozumně se rozhodovat?
Všechna témata

Náš úsudek zkresluje řada tzv. kognitivních klamů. Jde o různé zkratky v našem myšlení, které se sice osvědčily během tisíců let naší evoluce, ale v dnešních podmínkách nás mohou dostat do průšvihu, protože vedou k chybným závěrům a rozhodnutím. Nejvíc zranitelní jsme, když si jejich vliv nepřipouštíme a nepracujeme s nimi. Což se stává bohužel až příliš často, protože působí podvědomě.

Naštěstí nejsme úplně bezbranní. Kognitivní klamy jsou předvídatelné a podléháme jim v zásadě všichni, takže se můžeme naučit rozpoznávat situace, ve kterých nás budou klamat a jak. Díky tomu pak máme příležitost podniknout kroky k nápravě našeho vidění světa. Na školení si vyzkoušíte, jak nás ovlivňují kognitivní zkreslení, řekneme si, kdy si na ně dát pozor a jak s nimi naložit. Po skončení budete vybavení znalostmi o fungování zkreslení a technikami pro jejich nápravu, takže bude obtížnější pro kohokoliv vás oklamat. A to včetně vás samotných.

Na školení se dozvíte

  • Co je kritické myšlení a proč je dnes tak důležité?
  • Co jsou kognitivní klamy, jak a proč fungují a před kterými se mít nejvíc na pozoru?
  • Jak kriticky zhodnotit platnost tvrzení, sílu důkazů a pravděpodobnost jejich vysvětlení?
  • Jak si pomoct tzv. filozofickými břitvami a urychlit tak práci s informacemi?
  • Jaké techniky a nástroje používat, abychom viděli věci co nejvíc takové, jaké skutečně jsou?

Lektoři