Firemní školení Smysl v práci
Jak nacházet smysl v práci a osobním životě?

Co ví aktuální věda o důležitosti smyslu v práci? Jak v době plné nejistot posilovat vnitřní smysl a zvyšovat tak svou výkonnost? Jak smysl dlouhodobě kultivovat, nebo jak si jej opět zvědomit?
Všechna témata
Přinášíme nové pohledy na pracovní motivaci, zlepšování vztahů s klienty nebo to, jak prohlubovat dovednosti a dosahovat mistrovství. Účastníci si odnáší několik nástrojů, které pomáhají si více „uvědomit“ smysl v životě, zvýšit si dlouhodobou motivaci a spokojenost u sebe a svého okolí. Školení například zmiňuje metodu „job crafting”, skrze kterou lze účinně měnit postoj k práci v organizacích. 

Na školení se dozvíte

  • Jak smysl ovlivňuje vnitřní motivaci?
  • Jak může smysl fungovat jako antidepresivum?
  • Jak smysl ovlivňuje náš pracovní výkon a schopnost dosahovat výsledků?
  • Jaké metody pomáhají zvyšovat nebo si připomínat náš přínos?
  • Jak znovu objevit aspekty, které nás na práci dříve bavili?

Toto téma jsme školili pro

  • Foxconn
  • ČSOB
  • Asten hotels
  • Avast

Lektoři

Denisa Dědičová -
Denisa Dědičová
Imposter Syndrome, Osobní hrdost a asertivita, Nastavení mysli a Spokojenost, Efektivní vzdělávání a Inspirativní prezentování
Barbora Vacková -
Barbora Vacková
Home office a sebedisciplína, konec prokrastinace a hodnotový leadership