Firemní školení Společná řeč
Jak mluvit s lidmi s jinými názory a přivést je k rozumu?

Kritické myšlení = schopnost samostatně vyhodnotit kvalitu informací a rozumně se rozhodovat
Všechna témata

Všichni věříme něčemu, co ve skutečnosti není pravda. U jiných lidí si toho ale všímáme mnohem snadněji a častěji. Bohužel naše pokusy o to, upozornit je na jejich omyly jen zřídka dopadají na úrodnou půdu. To může vést ke konfliktům a rezignaci na další snahu přivést je k rozumu. Sami se tak ale připravujeme o jeden z možných způsobů, jak odhalit i vlastní mylná přesvědčení a opravit je. Nakonec tratí všichni. Lidé, týmy i společnosti a organizace, kterých jsou součástí, protože větší výzvy vyžadují schopnost dohodnout se na tom, co se ve skutečnosti děje, abychom je mohli zdolat. To ale není možné, pokud se lidé nedokážou shodnout a každý věří něčemu jinému.

Vzájemné poučování, obviňování, zesměšňování ani urážení nevedou k ničemu jinému než chvilkovému pocitu zadostiučinění. Naopak spíš způsobí to, že se lidé ve svých omylech ještě silněji utvrdí. Pokud ale chceme s lidmi s jinými názory skutečně najít společnou řeč, tak je potřeba změnit náš způsob myšlení i přístup k jednání s nimi. Na školení si ukážeme, jak se dá postupovat jinak než spustit palbu našich nejpřesvědčivějších argumentů, které bohužel slaví úspěch jen vzácně. Naučíte se přicházet na hlubší důvody proč lidé zastávají nesmyslné postoje a pomáhat jim, aby si na své chyby přišli sami a opravili je, což má mnohem větší šanci na úspěch.

Na školení se dozvíte

  • Proč někdy lidé věří i úplným nesmyslům a jak s tím naložit při komunikaci s nimi?
  • Proč s fakty, důkazy a daty často v přesvědčování nepořídíme a jak na to jinak a líp?
  • Kdy a jak dochází k backfire efektu (= utvrzení se v omylu) a jak se vyhnout zákopové válce?
  • Jak přivést člověka k tomu, aby si přišel sám na svoji chybu, a přitom neztratil tvář?
  • Jak pracovat s technikami: Motivační rozhovor, Deep canvassing, Morální přerámování

Lektoři