Všechny články

Článek Proč je tak těžké se rozhodnout?

Prokrastinaci nahrává naše neschopnost se rozhodnout a zároveň vrozená touha nechávat si neustále otevřená zadní vrátka. Jak bojovat proti rozhodovací paralýze? Pár jednoduchých kroků vám může pomoci.

Autor:

Prokrastinaci nahrává naše neschopnost se rozhodnout a zároveň vrozená touha nechávat si neustále otevřená zadní vrátka, pokud se rozhodnout dokážeme. Přitom je to právě zvládání rozhodovacího procesu, které výrazně přispívá k naší dlouhodobé spokojenosti.

Těžká rozhodnutí lze rozpoznat jednoduše. Každá z alternativ je svým způsobem lákavá a pro náš život výhodná. Žádná z alternativ však není celkově lepší než ty ostatní.

Založit rodinu, nebo se naplno ponořit do zajímavé pracovní příležitosti, která však rodinu odloží o několik let? Nebo se vydat na delší dobu do zahraničí, či začít studovat další školu? Změnit partnera, nebo s ním zůstat? Setrvat v zaměstnání, které nás nenaplňuje, nebo jít do rizika a začít podnikat? Nevíte, přemýšlíte, vyčerpává vás to. Nejlépe, kdyby za vás rozhodl někdo jiný. Čas běží a my často nevybereme ani jednu z možností. Znáte to také?

„Čím více je rozhodovací problém složitější, tím více máme tendenci vybírat výchozí variantu.”

Dan Ariaely

Dle profesora Barryho Schwarze je paradox volby následující. Pokud nemáme v životě žádné možnosti, je to nesnesitelné. S větším množstvím dostupných voleb vzrůstá naše svoboda a pocit štěstí. Avšak s neustále vzrůstajícím počtem našich možností následuje vysílení a neschopnost jakéhokoliv rozhodnutí.

Příliš mnoho možností vyvolává pocit úzkosti, strach, že vybereme špatně a stres ze srovnávání s ostatními. Jak tyto nežádoucí účinky eliminovat? Dle Barryho Schwarze je nutná sebedisciplína, posilování vůle a budování zcela nového stylu myšlení.

Pár jednoduchých kroků, vedoucích k většímu užitku z rozhodování:

  • Zeptejte se sami sebe zda rozhodnutí přispívá k ideální představě vaší budoucnosti.
  • Naučte se uzavřít si zadní vrátka. Naučte se odmítat a říkat ne. Občas to chce odvahu.
  • Rozhodnutí měňte co nejméně či učiňte rozhodnutí na delší časový úsek.
  • Snižte očekávání na minimum.
  • Nepřemýšlejte nad tím, jaké by to bylo, kdybyste se rozhodli jinak.
  • Naučte se nesrovnávat. Nesrovnávejte se tolik s okolím, ani neporovnávejte své partnery s minulými.
  • Orientujte se na klady a nehledejte nedokonalosti na tom, pro co jste se rozhodli.

„Tajemství štěstí spočívá v nízkém očekávání.”

Barry Schwartz

Lidé mají tendenci idealizovat si svobodu neomezeného množství voleb. Ne vždy jim však přináší očekávanou spokojenost. Až budete příště stát před několika lákavými možnostmi, položte si otázku, která z nich vás nejlépe posune do vaší ideální budoucnosti – která vám nejvíce zapadá do vaší osobní vize. To je první krok na cestě za zvládnutím aktu rozhodování.

Videa k tématu