Firemní školení Diverzita a inkluze
Jak si rozumět se zbytkem světa?

Pochopením a uměním pracovat s našimi rozdíly dostáváme mnohem širší svobodu v komunikaci, vedení lidí a ve snaze pracovat společně jako tým.
Všechna témata

Žijeme v době, kdy v týmech nejsou jen lidé z jednoho města či země, ale lidé mnoha kultur, zázemí a vyznání. Naučit se umět respektovat tyto rozdíly, a co víc, brát je jako výhodu, by měla být základní znalost každé organizace. Jak se bavit o našich rozdílech, a vidět je jako přidanou hodnotu? Jak komunikovat korektně a efektivně, ale i lépe delegovat napříč časovými zónami? Cílem školení je pochopit naše rozdíly a naučit se s nimi pracovat, abychom získali větší svobodu v komunikaci, vedení lidí a silnější zázemí pro fungování jako tým.

ROZMANITOST A ZAČLENĚNÍ JSOU VŽDY NĚČÍM, O CO BY SE FIRMY MĚLY SNAŽIT.
-- Halima Adan

Na školení se dozvíte

  • Jak umět rozpoznat naše kulturní rozdíly a přijmout je jako přínos?
  • Jak porozumět tomu, jak komunikovat v diverzifikovaném týmu a jak pochopit motivaci lidí napříč kontinenty?
  • Zjistit, co věda ví o vnímání různých kultur a jak tyto znalosti využít pro náš osobní a firemní úspěch?
  • Jak pochopit mezikulturní rozdíly a nuance a vyvarovat se mezikulturním přešlapům?

Toto téma jsme školili pro

  • Avast

Lektoři