Firemní školení Diverzita a inkluze
Jak si rozumět se zbytkem světa?

Pochopením a uměním pracovat s našimi rozdíly dostáváme mnohem širší svobodu v komunikaci, vedení lidí a ve snaze pracovat společně jako tým.
Všechna témata

Naučte se pracovat s rozmanitostí lidí a získejte mnohem širší svobodu v komunikaci, vedení ale i ve snaze pracovat společně jako tým. Jak umět rozpoznat naše kulturní rozdíly a přijmout je jako přínos? Jak porozumět tomu, jak komunikovat v diverzifikovaném týmu, a jak pochopit motivaci lidí napříč kontinenty? Co věda ví o vnímání různých kultur, a jak tyto znalosti využít pro náš osobní a firemní úspěch? Jak pochopit mezikulturní rozdíly a nuance a vyvarovat se mezikulturním přešlapům?

 Žijeme v době, kdy v týmech nejsou jen lidé z jednoho města či země, ale lidé mnoha kultur, zázemí a vyznání. Respektovat tyto rozdíly, a co víc, brát je jako výhodu, by měla být základní znalost každé organizace – bavit se o našich rozdílech a vidět je jako přidanou hodnotu, komunikovat korektně a efektivně, ale i lépe delegovat napříč časovými zónami. Toto školení je pro všechny, kdo žijí v diverzním prostředí a chtějí ho lépe pochopit, ale i pro ty, kteří do něj teprve míří. Pro každého, kdo by rád pochopil, jak funguje lidská komunikace a vztahy v globálním světě, ve kterém žijeme. Školení je určeno pro šéfy, vedoucí, zaměstnance, nováčky i staré bardy, kteří vědí, že znalost a pochopení našich rozdílů vede k zjištění, že spolu toho dokážeme mnohem víc než každý zvlášť.

ROZMANITOST A ZAČLENĚNÍ JSOU VŽDY NĚČÍM, O CO BY SE FIRMY MĚLY SNAŽIT.
-- Halima Adan

Na školení se dozvíte

  • Jak rozpoznat naše kulturní rozdíly a vnímat je jako přínos?
  • Jak komunikovat v diverzifikovaném týmu a jak pochopit motivaci lidí napříč kontinenty, zázemím a vyznáním?
  • Co věda ví o vnímání různých kultur, a jak tyto znalosti využít pro náš osobní a firemní úspěch?
  • Jak se vyvarovat mezikulturním přešlapům?

Toto téma jsme školili pro

  • Avast

Lektoři