Firemní školení Rodina, emoce a Home Office
Jak vytvořit dobré zázemí pro práci s partnerem a dětmi za zády?

Práce v jedné domácnosti vedle partnera a dětí se pro mnohé stává významným stresorem. Zvládání emocí je však základní podmínkou dobrého pracovního výkonu. Jak vytvořit dobré rodinné zázemí, abychom byli pracovně efektivní a emočně vyrovnaní?
Všechna témata

Je potřeba vědět, jak nás naše emoce ovlivňují a jak se promítají do pracovního výkonu a nálady celé rodiny. Efektivitě práce výrazně přispívá nácvik efektivních nástrojů, technik pro zvládání emočního zaplavení a stresu nebo jasná a pravidelná komunikace. Cílem školení je, aby u vás doma nevznikla válečná zóna a ponorková nemoc. Dobrá zpráva je, že rodinné soužití lze úspěšně podporovat, ačkoli se to za někdy může zdát téměř nemožné.

Na školení se dozvíte

  • Jak se spřátelit se svými emocemi a naučit se je zvládat?
  • Jak si nastavit hranice a režim psychohygieny tak, abychom pečovali o své zdroje?
  • Jak empaticky komunikovat svoje hranice, abychom si vzájemně nelezli na nervy?
  • Jak naslouchat členům rodiny, abychom zajistili vzájemný respekt k dennímu režimu?
  • Jak zabráním pocitu ponorkové nemoci v domácnosti?

Lektoři