Všichni lektoři

Lektorka Paula Fassati

Specializace: Výchova, emoce a partnerské vztahy
Vede náš projekt:
Paula Fassati je lektorka a konzultantka v oblasti vztahového poradenství a výchovy dětí. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a založila vzdělávací institut Lepší rodina, kde konzultuje a školí techniky, které doporučuje současná věda k výchově a rozvoji spokojených partnerských vztahů. Při své práci s partnerskými dvojicemi a rodiči se zaměřuje na rozvoj emocionální inteligence, laskavosti, komunikace a mindfulness. Vychází z nejnovějších vědeckých závěrů i z postupů ověřených historií jako jsou montessori, mindful parenting nebo nenásilná komunikace. Všechno to testuje přes deset let na svém manželovi a dvou dětech. :-) Spolupracuje také s Nadačním fondem Veroniky Kašákové, kde doprovází dospívající děti na cestě z dětského domova k vlastnímu samostatnému životu.