Všechny články

Článek Zlatý řez a logodesign?

Co mají společného uspořádání okvětních lístků, spirálovité skořápky měkkýšů, Leonardova Mona Lisa a rozmnožování králíků?

Autor:

Na první pohled se může zdát, že tato otázka je nezodpověditelná, ovšem všechny výše uvedené a na první pohled naprosto nesourodé jevy se točí kolem jednoho čísla (nebo geometrického poměru). Toto číslo se nazývá φ (fí), neboli Fibonacciho číslo, podle Leonarda Pisánského, zvaného Fibonacci (1170-1250).

Fibonacciho číslo začíná 1,61803... a je ze všech iracionálních čísel číslem vůbec nejvíce iracionálním (má nejpomaleji se rozvíjející zápis pomocí zlomků). Znali ho již starověcí matematikové a v 19. století získalo označení „zlaté číslo“, „zlatý poměr“ a především označení „zlatý řez“. Někdy je toto číslo nazýváno také jako „božská proporce“. V čem tedy tkví kouzlo zlatého řezu?

Udělejte si pokus nejdříve sami se sebou, a chcete-li, i s přáteli nebo příbuznými. Na obrázku je šest obdélníků. Nepospíchejte, pozorně si je prohlédněte a pak vyberte ten, který se vám zdá nejlíbivější.

Rozhodli jste se pro obdélník C? Zřejmě ano, a jestliže ne, pak při větším počtu pokusů s vašimi známými dospějete k závěru, že se pro pravoúhelník C výrazná většina dotazovaných.

Mona Lisa a zlatý řez

Proč se nám zdá být pravoúhelník C nejlíbivější? Protože poměr délky a výšky tohoto čtyřúhelníka odpovídá poměru zlatého řezu úsečky 1 : 1,618 a takovéto obrazce se převážné většině líbí. Zlatý řez také vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, ze poměr kratší části k delší je stejný jako poměr delší k celé úsečce.

Výsledky prací nasvědčují, že tato skutečnost souvisí s činností mozku. Poměr zlatého řezu je totiž ve velké míře přítomen v přírodě. Lidské vnímání je tedy v jistém smyslu zlatému řezu přizpůsobeno. Přesněji s tím, že při pozorování předmětů obsahujícím poměry zlatého řezu, vyvolávají vzniklé signály příznivou informační rezonanci.

Velmi zajímavý je také efekt takzvané zlaté spirály. Když ze zlatého obdélníku uříznete čtverec, zbyde vám opět zlatý obdélník. Když pak pospojujete body na jednotlivých řezech, máte zlatou spirálu.

Stejné je to i v případě tvorby log. Logo by krom vynikající výraznosti a zapamatovatelnosti mělo být i vizuálně přitažlivé. Nemusí se sice přímo líbit (komu by se taky líbila například modrá tečka v logu Blaupunkt nebo „fajfka“ Nike), ale použitím zlatých řezů při tvorbě loga lze docílit oku lahodících výsledků. Pokud grafický designér při vytváření loga používá techniku zlatého řezu, nejen že se tím zvyšuje kvalita loga, ale samozřejmě i jeho hodnota.

Ukázky zlatého řezu v logách:

Případová studie z naší tvorby (celá studie dostupná ZDE):

Ukázky zlatého řezu v užitém designu: