Všechny články

Článek VUT - mezinárodní lesk bez lesku?

VUT v Brně se pravidelně umisťuje mezi třemi procenty nejlepších světových univerzit, ale skutečně na Vás tak působí?

Autor:

VUT (Vysoké učení technické), jedna z největších a nejprestižnějších univerzit v ČR, nedávno odhalila své nové internetové stránky (www.vutbr.cz). Bohužel jejich kvalita je absolutně v rozporu s tím, jaký potenciál celá univerzita má. Zatím jsem nepotkal jediného člověka, a to ani z odborné, ani z laické veřejnosti, který by výsledek hodnotil jinak než slovy „naprostá ostuda“. Největší problém vidím v tom, že takový web absolutně narušuje identitu této prestižní školy. Z dlouhodobého hlediska může mít podobné narušení identity pro VUT katastrofální následky, což si bohužel její vedení pravděpodobně nepřipouští.

Pro začátek se pokusím shrnout důvody, proč by univerzita měla mít kvalitní identitu a co si vůbec pod slovem identita představit. Pod pojmem identita si představím to, jak škola celkově působí. Často je identita firmy či instituce ovlivněna prvním dojmem. Internetové stránky jsou pro spoustu lidí to první, co vidí a vstřebávají, pro zahraniční návštěvníky často to jediné, na základě čeho si utvářejí dojmy a pocity. Je skutečně amatérismus, nekompetence a nekvalita to, co chce škola jako první dojem předávat?

Stejnou věc se pokouším při své práci konzultanta vysvětlovat českým společnostem – pokud vaše identita bude nevalná, nečekejte úspěchy. Když už nebudete válcováni tuzemskou konkurencí s kvalitní identitou, tak budete překonáni neustále rostoucím počtem zahraničních firem, které svou identitu mají zpravidla doladěnou k dokonalosti.

A proč vlastně VUT přirovnávám k českým firmám? Ve své podstatě totiž jakákoli univerzita či dokonce instituce firmou je. Každá firma zažívá konkurenční boj a její úspěšnost je hodnocena určitými objektivními kritérii.  Pro každou instituci jsou důležití její klienti, v případě VUT jsou klienty jak čeští, tak zahraniční studenti, akademičtí pracovníci, firmy hledající transfer technologií a mnoho dalších subjektů. Všechny tyto zmíněné skupiny se budou rozhodovat, zda si vybrat VUT či nikoliv.

Troufám si říci, že nikdo z vás by si nekoupil nic v internetovém obchodě, který na první pohled vypadá jako amatérsky vytvořený. Nechtěli byste zbytečně nést riziko, že zboží nedostanete, či že budete mít nějaké problémy v budoucnu. Stejným vzorcem chování jsou lidé ovlivňováni kdykoliv si něco vybírají. Identita jim nabízí jedno ze základních měřítek kvality ve formě nepřímého sociálního důkazu.

Pokud bychom měli co možná nejobjektivněji hodnotit kvalitu identity a zpracování, internetové stránky VUT by u nás dostaly 2 body z 10. Při hodnocení použiji metriku, kterou jsme využili například v soutěži Moderní firma 2010 vyhlašované společně s ekonomickým měsíčníkem Moravské hospodářství.

Hodnotíme:

 • Grafický dojem – 25%
 • Přehlednost a použitelnost – 25%
 • Soulad webu s firemní identitou – 25%
 • Optimalizace pro vyhledávače SEO – 25%

Grafický dojem (1 z 10):

 • Základní grafické chyby – nejednotné zobrazování v různých prohlížečích.
 • Současné používání patkového a bezpatkového písma. Tento fakt poukazuje na naprostý amatérismus grafika.
 • Absence jakékoli identity – stránky nemají ani nápad ani tvář.
 • Logo je nahrazeno jakýmsi špatně čitelným pokusem, který vyvolává dojem, že se jedná o neoficiální stránky. Rozhodně nepůsobí jako oficiální stránky univerzity. Text otočený o 90 stupňů není dobře čitelný.
 • Použití tmavých barev doslova vysává návštěvníkovu energii.

Přehlednost a použitelnost (2 z 10):

 • Hlavička stránek nesmyslně zobrazuje obrázky, které na první pohled nedávají smysl (robot záchranář, Středoevropský institut technologií, …). Návštěvník je z těchto obrázků zmaten, protože si myslí, že je na stránkách, které jsou zaměřeny na věci zobrazující se v hlavičce. Jen těžko pochopí, že je na stránkách univerzity
 • Chybí popisky odkazů a celkově smysluplná navigační struktura.
 • Malé řádkování zabraňuje dobré čitelnosti.
 • Struktura stránek absolutně chaotická, často hledané věci se nenachází na viditelných místech.
 • Drobečková navigace neobsahuje na konci aktuální stránku, což je značně matoucí.
 • Vpravo v horním pruhu záhadný odkaz „D“ odkazující na debug=1.
 • Některé odkazy nemají hover efekt (viz velké nadpisy v „rektorát“), což je také matoucí.
 • Po kliknutí na odkaz „mapa“ v pravém sloupci je zobrazeno varování na nedůvěryhodné spojení (vkládání nešifrovaného obsahu do šifrované stránky).
 • Rychlý kontakt v pravém sloupci mizí - pro návštěvníka frustrující.

Soulad webu s firemní identitou (0 z 10):

 • Jelikož VUT sice nějakou jednotnou identitu má, na nových stránkách vzala za své.
 • Logo by mělo být dominantou stránek, zde je však nenápadně vlevo dole, jako by se za něj někdo styděl (což při jeho "kvalitě" není zas tak nepochopitelné).
 SEO (5 z 10):
 • 33 chyb ve zdrojovém kódu.
 • Za vysoký Google PageRank a S-Rank vděčí stránky vysokému počtu odkazů.

VUT v Brně se pravidelně umisťuje mezi třemi procenty nejlepších světových univerzit, ale svým novým webem a naprosto nejednotným a zastaralým vizuálním stylem tak ani v nejmenším nepůsobí. Amatérismus se považuje v oblasti identity za jeden z největších hříchů. Mnoho lidí si ale díky své nekompetentnosti tento fakt často nepřipouští. Pro zahraničního návštěvníka je vzhled webu a celá identita univerzity bezprecedentní ostudou. Bohužel.

Rádi VUT poskytneme bezplatnou radu:

 • Vytvořte jednotný vizuální styl, budující silnou identitu prestižní univerzity.
 • Na základě jednotného stylu vytvořte profesionální internetové stránky, za které se nebudete muset stydět doma ani v zahraničí.
 • Nenechávejte tyto věci na crowd-sourcingu či radách samozvaných všeumělů, raději si nechte poradit od odborníka. Ušetříte si ostudu, čas a v konečném důsledku i finance.

EDIT 18.11.2010:
Během méně než 48 hodin od uveřejnění článku byly některé technické chyby odstraněny. Pokud k tomu pomohl tento článek, splnil částečně svůj účel. Přesto bohužel celkový grafický dojem zůstává na velmi nízké úrovni.