Všechny články

Článek Animovaný Zimbardo

Jedna z velmi inspirativních přednášek prof. Zimbarda ve formě animace, která pomáhá lépe pochopit a zapamatovat si role časových perspektiv.

Autor:

 

Časové perspektivy (nastavení mozku):

  • Minulost negativní.
  • Minulost pozitivní.
  • Přítomnost "užívací".
  • Přítomnost odevzdaná (v ČR se tolik nevyskytuje, je charakteristická u hluboce věřících komunit).
  • Budoucí orientace.
  • Posmrtná budoucí (opět se v ČR tolik nevyskytuje).

Klíčem k pochopení prokrastinační, depresivní a závislostní smyčky je spojení negativní minulosti a užívací přítomnosti bez výskytu budoucí orientace. Tato kombinace nejen, že oslabuje vůli a člověka zanáší hlouběji a hlouběji do problémů, ale také mu bere možnost s tím něco dělat. Člověku totiž chybí cíl, který je projevem budoucí orientace.

Řešení:

  • Budovat budoucí orientaci (pomocí osobní vize).
  • Naučit se odolávat nástrahám přítomnosti, posilňování vůle.
  • Zvyšovat orientaci na pozitivní minulost.