Všechny články

Článek Mindfulness: Vědomě tady a teď

Zpomalte na chvíli. Všimněte si, jak sedíte. Co cítíte? Jaké myšlenky se vám honí hlavou?

Autor:

Přestaňte na chvíli číst a opravdu se zamyslete, co právě teď děláte a co u toho prožíváte. Po chvíli pokračujte dál. Právě jste si vyzkoušeli, jaké to je být tzv. „mindful“, tedy vědomě vnímat přítomný okamžik v jeho úplnosti.

Mindfulness můžeme volně přeložit jako všímavost, duchapřítomnost nebo bdělou pozornost. Jde o stav přítomnosti mysli, kdy si uvědomujeme, co a proč právě teď děláme, věnujeme činnosti pozornost. Zároveň zůstáváme otevření vjemům, ale nenecháváme se jimi vyrušit. Jen si jich všimneme a vracíme pozornost k činnosti. Důležité je nezabíhat do hodnocení dění, jen si ho uvědomovat a zbytečně ho nerozvádět. 

 

 

Matt Killingsworth a Daniel Gilbert provedli jednu z nejrozsáhlejších studií1 vůbec. Více než patnáct tisíc lidí ve věku 18-88 let v 80+ různých státech s 86+ odlišnými profesemi během dne několikrát odpovídalo na tři otázky: Jak jste spokojení? Co děláte? Soustředíte se na danou činnost? Po zpracování velkého množství dat zjistili dvě zajímavé věci. Za prvé, 47 % času se nesoustředíme na to, co zrovna děláme. Za druhé, vzhledem k naší spokojenosti nehraje ani takovou roli co děláme, jako spíš to, jestli se u toho soustředíme. Lidé, kterým myšlenky utíkaly jinam, byli o 10% méně spokojení než ti duchapřítomní. Myšlenky totiž odbíhají často k negativním tématům a mají tendenci nás stresovat.

Mindfulness je možné trénovat dvěma způsoby - buď meditací, nebo v běžném životě za pochodu. Ideální je oba přístupy skloubit, protože se vhodně doplňují. O meditaci jsme psali už dřív, jak tedy přenést všímavost do denních aktivit? Když už na něčem pracujete, vnímejte to jako tu nejdůležitější činnost ze všech. Pomůže vám to se koncentrovat. Můžete si klást otázky z úvodu článku. Jednoduchou pomůckou je dech. Vnímejte ho a vaše mysl zpomalí, uklidní se a vy se můžete plně soustředit. Jakmile vám myšlenky utečou k něčemu jinému, všimněte si toho a jemně vraťte pozornost zpátky, podobně jako při meditaci.

 

„Mindfulness znamená být bdělí a uvědomovat si, co děláme.
-- Jon Kabat-Zinn

 

Profesor Jon Kabat-Zinn, autor téměř čtyřicet let fungujícího programu mindfulness na zvládání stresu pod Univerzitou v Massachuttes, pomohl vědecky zkoumat účinky všímavosti.2 Nyní se techniky mindfulness dostávají i do firem k manažerům a zaměstnancům (Google, Adobe, Ford …)3. Klidní, vyrovnaní a spokojení zaměstnanci lépe odolávají stresu4, jednají s klienty5 a vedou lidi6. Navíc je to jednoduché, stačí trochu ubrat plyn a vědomě vrátit pozornost k tomu, co zrovna děláme. Co tedy dneska zkusit být mindful třeba při obědě nebo po cestě z práce? 1 Matthew A. Killingsworth, Daniel T. Gilbert: A Wandering Mind Is an Unhappy Mind, Science 12 November 2010: Vol. 330 no. 6006 p. 932 DOI: 10.1126/science.1192439
2 http://www.umassmed.edu/cfm/about-us/people/2-meet-our-faculty/kabat-zinn-profile/
3 http://www.mindful.org/can-mindful-employees-make-happier-customers/
4 Simon Grégoire, Lise Lachance: Evaluation of a Brief Mindfulness-Based Intervention to Reduce Psychological Distress in the Workplace, Mindfulness August 2015, Volume 6, Issue 4, pp 836-847
5 Hoge, Bui, Marques, Metcalf, Morris, Robinaugh, et. al., 2013; Kearney, McDermott, Malte, Martinez, & Simpson, 2012
6 REB, Jochen Matthias; Narayanan, Jayanth; and Chaturvedi, Sankalp. Leading Mindfully: Two Studies of the Influence of Supervisor Trait Mindfulness on Employee Well-Being and Performance. (2014). Mindfulness., 5(1), 36 Research Collection Lee Kong Chian School of Business

EN: Consciously here and now: The benefit of mindfulness