Všichni lektoři

Lektor Petr Havril

Specializace: Pozornost a dopamin a Energy management
Petr se stal součástí Grow jobu po dlouholeté manažerské kariéře v korporátním bankovním prostředí, kde se na různých pozicích věnoval dnes velmi aktuálním tématům jako je pozornost, soustředění, vlivl digitálních technologií a ovlivňování těchto faktorů ve firemním prostředí. Jeho hlavním cílem byl spokojený tým. K tomu mu pomohlo prozkoumávání všech témat, kterým se dnes na workshopech věnuje jako je MANAGMENT POZORNOSTI, DOPAMIN a jeho vliv na naše chování, SOUSTŘEDĚNÍ A POZORNOST, MINDFULNESS, která má prakticky podložené díky svojí zkušenosti v korporátním prostředí.
 
Vystudoval psychologii managementu a jeho závěrečná práce se zaměřila na téma koučování ve firemním prostředí. Jeho manažerský přístup? Inspirace a vytváření příležitostí pro osobnostní a profesní růst. Petrova vize spočívá v odhalování skrytého potenciálu. Úspěch pro něj znamenalo vidět vedle sebe spokojený a talentovaný tým. Témata jako je soustředění, pozornost a dopamin jsou pro něho klíčová pro cestu k vytváření spokojeného prostředí
pro život.

V tuto chvíli ho nejvíc baví prozkoumávat téma Dopaminu a soustředění, které má dobře osahané z korporátního prostředí a jeho cíl je jasný: profesní a soukromý život musí spolupracovat, ne soupeřit.

 
 
Petr rád cestuje a sbírá zkušenosti a inspiraci z jiných kultur a zemí, které mu poskytují nadhled do jeho práce. Jeho nejoblíbenějším sportem se stalo plavání. Rád předává svoji energii a zkušenosti. Naplňuje ho, když může někoho inspirovat. Součástí jeho života se stala meditace jako nástroj pro práci s jeho energií.