Firemní školení Komunikační Masterclass

Na základě naší dlouholeté práce s klienty jsme pro vás připravili produkt Komunikační masterclass, který je průsečíkem tří okruhů, jež s klienty z B2B sektoru nejčastěji řešíme: Prezentování, vyjednávání a efektivní komunikace.
Všechna témata

Školení se skládá vždy z teoretické a praktické části. Účastníci si zkusí spoustu komunikačních situací na modelových příkladech a v rámci tréninku. Ty poté debriefujeme a předáváme nástroje, jak dané situace řešit efektivně. Díky tomu si účastníci dokážou daleko lépe představit, jak dané informace převádět do praxe. 

1)  Vyjednávání a přesvědčivá komunikace

 • Vyžadujte hodnotu (distributivní vyjednávání)
 • Vytvářejte hodnotu
 • Poznejte svůj vyjednávací styl a psychologické nástroje

2)  Efektivní komunikace a zvládání konfliktů

 • Komunikujte
 • Naslouchejte
 • Řešte konflikty

3)  Síla prezentování

 • Připravte se
 • Tvořte
 • Mluvte
Detailní popis školení je představen na tomto odkaze. 

Na školení se dozvíte

 • Jak zlepšit své vyjednávací a prodejní dovednosti?
 • Jakým způsobem řešit konflikty a dosáhnout porozumění?
 • Jak nejlépe předat své myšlenky, abyste zaujali publikum?

Toto téma jsme školili pro

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Lektoři