Firemní školení Hodnotový leadership
Jak vést skrze sdílené hodnoty a vizi?

Doba je rychlejší, konkurence sílí a nároky na jednotlivce rostou. Jak v tomto neustále se měnícím prostředí vést a řídit lidi?
Všechna témata

Vedení lidí se mění přechodem k jinému charakteru práce, kdy chceme po lidech kreativitu, nová řešení a inovace. Zároveň je náročnější získat a udržet talentované lidi. Dnes je klíčové, aby leader uměl komunikovat firemní vizi, posiloval smysl práce a dával lidem autonomii. Leader se naučí ve své firmě vytvořit prostředí, ve kterém jsou lidé motivováni i jinak než finančně, a ve kterém se bude jemu i jeho týmu lépe pracovat.

POPRVÉ OD DOB PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE NENÍ MOŽNÉ VYBUDOVAT FIRMU PŘIPRAVENOU NA BUDOUCNOST, ANIŽ BY BYLA PŘIPRAVENA VNÍMAT SVÉ LIDI.
-- Gary Hamel

Na školení se dozvíte

  • Jak vytvářet prostředí, kde si lidé dlouhodobě udrží motivaci?
  • Jaké jsou klíčové charakteristiky a kompetence dnešního leadera?
  • Jak sjednotit lidi skrze firemní vizi a vytvořit myšlenku, s kterou lidé sympatizují?
  • Jaké návyky a intervence dokáží posílit smysluplnost práce, komunikaci a vztahy?

Toto téma jsme školili pro

  • ALZA.cz
  • Avast
  • Yves Rocher
  • Unicredit
  • Innogy energo

Lektoři

Petr Ludwig - Zakladatel GrowJOB Institute
Petr Ludwig
Zakladatel GrowJOB Institute
Konec prokrastinace, spokojenost, motivace, růstové myšlení a leadership
Barbora Vacková -
Barbora Vacková
Hodnotový leadership, sebedisciplína, růstové myšlení a motivace.
Adela Schicker -
Adela Schicker
Hodnotový Leadership, Cross-cultural communication a Inspirativní prezentování